تجهیزات کشاورزی

 • انواع سمپاش های دستی و شارژی با ظرفیت های ۱، ۲، ۵، ۸، ۱۱، ۱۶ و ۲۰ لیتری در انواع پلاستیکی و استیل.
 • انواع سمپاش های موتوری و برقی پشتی ، فرغونی و زنبه ای
 • انواع علف تراش ، حاشیه زن کولی ، دوشی موتوری و برقی
 • انواع اره برقی و موتوری
 • انواع چمن زن های موتوری ، برقی ، دستی (چهارچرخ و دوچرخ)
 • انواع قیچی های هرس و باغبانی دسته بلند و دسته کوتاه شامل برندهای بهکو تایوان ، روتکس تایوان و فلکو سویس
 • انواع قیچی های چمن زن ، شمشادزن و شاخه زن چینی و تایوانی
 • انواع چسب موش تیوپی(ایتالیایی) و چسب موش کتابی به همراه انواع سموم مخصوص موش
 • انواع کودهای کامل شیمیایی اگریمل و منسپری هلند
 • انواع کود آهن
 • انواع سموم افت کش و حشره کش شامل دیازینون ، کوپکس ، سایپرمترین ، آیکون ، سولفاک ، دلتامترین ، فایکام ، کنفیدور ، مالاتیون و گوزاتیون
 • انواع سموم علف کش شامل پاراکوات ، گلایفوزیت و رانداپ
 • انواع قارچ کش شامل بنومیل ، کاپیتان و مانکوزب
 • انواع بذر چمن های اسپورت با درجه های کیفی مختلف

No comments.