Archives : ژانویه 23rd, 2019

بررسی مشکلات پرورش قارچ

بررسی مشکلات پرورش قارچ

علت سبکی، کم وزنی و پشت باز شدن قارچ – هوادهی شدید(اکسیژن افزایش و دی اکسیدکربن کاهش)، – عدم تهویه مناسب، افزایش بیش از حد میزان دی اکسیدکربن و کاهش

Continue reading

بیماری های ویروسی کمپوست قارچ

بیماری های ویروسی کمپوست قارچ

سرعت توسعه کشت قارچ های خوراکی ، پس از جنگ جهانی دوم ، لزوم ایجاد مزارع زیادی با کشت های متعدد را آشکار ساخت و از آنجا که اغلب از

Continue reading

۳ عامل اصلی در پین دهی قارچ دکمه ای

۳ عامل اصلی در پین دهی قارچ دکمه ای

مطالب مرتبط دلایل افزایش غیر معمول پین زایی در پرورش قارچ دکمه ای چیست؟ در طول شوک دهی از تقاطع ریسه ها، گره ها تشکیل می شوند. در این مرحله

Continue reading