بررسی مشکلات پرورش قارچ

بررسی مشکلات پرورش قارچ

بررسی مشکلات پرورش قارچ

علت سبکی، کم وزنی و پشت باز شدن قارچ

– هوادهی شدید(اکسیژن افزایش و دی اکسیدکربن کاهش)،

– عدم تهویه مناسب، افزایش بیش از حد میزان دی اکسیدکربن و کاهش میزان اکسیژن.

– سیرکوله شدید سالن.

– ضعیف بودن بذر، مصرف بیش از حد بذر در کمپوست، پاشیدن بذر زیاد در سطح کمپوست قارچ.

-دمای کمپوست بیش از حد مجاز(بیش ازoC30) باشد احتمال ایجاد تنش بذر(اسپاون) و کاهش کیفیت محصول تولیدی از نظر وزنی.

 افزایش دمای کمپوست در طول دوره رشد رویشی و زایشی قارچ،

 هوادهی شدید با  استفاده از دستگاه رطوبت ساز به منظور کاهش دمای سالن.

– هر گونه تنش خشکی یا رطوبتی خاک.

– کیفیت پائین کمپوست.

پرورش قارچ

علل پین مردگی

– شوک دهی یکباره، میزان بالای پین هد در فلش یک، عدم توان تغذیه تمامی پین هدها توسط کمپوست

– شوک دهی یکباره، کاهش شدید رطوبت نسبی محیط، موجب خشکی خاک و تشدید پین مردگی.

– آبیاری سنگین(نوع آبیاری برای افراد مبتدی بصورت آبیاری سبک و به تعداد دفعات بیشتر).

– کاهش رطوبت نسبی سالن به کمتر از 80% .

تهویه بیش از حد مجاز

– میسلیوم قارچ در طی مرحله ریسه دوانی از دی اکسیدکربن موجود در کمپوست و هوای سالن به عنوان منبع کربن مورد نیاز خود استفاده مینماید و لذا کمبود موجب تاخیر در رشد.

– تهویه زیاد و سرعت شدید وزش هوا، کاهش رطوبت، یکی از دلایل پوست سوسماری شدن کلاهک قارچ.

– کمبود دی اکسیدکربن، رشد پین هد با تاخیر، تعداد زیاد پین هد.

– کمبود دی اکسیدکربن یکی از عللی تشکیل پین هد در زیر خاک.

– تهویه زیاد باعث کلفت شدن پایه قارچ.

– تهویه زیاد، زود باز شدن چتر قارچ قبل از رسیدگی کامل قارچ.

پرورش قارچ

تهویه کمتر از حد مجاز

– افزایش دی اکسیدکربن، پنبه ای شدن ریسه(استروما).

– افزایش دی اکسیدکربن یکی از علل افزایش طول ساقه قارچ.

– افزایش دی اکسیدکربن موجب سبکی و پشت باز شدن قارچ.

پرورش قارچ

رطوبت بیش از حد مجاز

– خیسی کمپوست، استروما در سطح کمپوست و در زمان رشد میسلیوم، تاخیر در رشد و توسعه میسلیوم.

– خیسی خاک پوششی، عدم انجام تبادلات گازی کمپوست و استروما در سطح خاک پوششی. رطوبت بصورت قطرات آب در سطح زیرین بلوک و گندیدگی کمپوست.

– در زمان تشکیل پین هد، موجب پین مردگی.

– در زمان تشکیل قارچ، عدم تبخیر از سطح خاک، عدم مکش و انتقال آب و مواد غذایی از کمپوست به قارچ،

– ایجاد لکه های قهوه ای رنگ در سطح کلاهک به سبب تجمع باکتریها.

– در زمان تشکیل قارچ، موجب خیسی خاک، قارچهای حاصله کثیف.

پرورش قارچ

رطوبت کمتر از حد مجاز

– تبخیر رطوبت از سطح کمپوست، رشد و توسعه میسلیوم در کمپوست با تاخیر.

– بعد از خاک دهی، تشدید تبخیر از سطح خاک و خشک شدن خاک، جلوگیری از رشد و توسعه میسلیوم در خاک و توسعه میسلیوم با تاخیر.

– در زمان تشکیل پین هد، کاهش رطوبت مورد نیاز، پین مردگی.

– در زمان تشکیل قارچ، سبکی قارچ، پوسته پوسته شدن قارچ و کاهش عملکرد.

 – در برخی از مواقع کاهش رطوبت سالن، بدلیل هوادهی شدید(در زمان شوک دهی) به منظور جلوگیری از افزایش دمای کمپوست در تابستان، خشکی کمپوست و خاک پوششی، تشکیل پین هدها در زیر خاک تشکیل، قارچ حاصله آلوده و کثیف.

پرورش قارچ

دمای بیش از حد مجاز

– درجه حرارت مطلوب جهت رشد میسلیومoC25 ، درجه حرارتهای  بالاتر از oC30 باعث مرگ میسلیوم.

– در مرحله رشد پین هد، کاهش رطوبت سطح خاک، مرگ پین هد.

 – در زمان رشد قارچ باعث سبکی و پشت باز شدن قارچ.

دمای کمتر از حد مجاز

– درجه حرارت کمتر از oC10 رشد میسلیوم متوقف، دمای کمتر از oC15 رشد میسلیوم کند.

– در مرحله رشد پین هد، کاهش رشد و ریز ماندن پین هدها.

– رشد قارچ را با تاخیر  و ریز شدن کلاهک قارچ.

علت رشد کپه ای قارچ

– عدم انجام رافیلینگ و یا رافیلینگ غیر صحیح.

– شوک دهی در کمتر از مدت 4 روز.

– سیرکوله نامنظم هوا در تمامی نقاط سالن به سبب طراحی نامناسب کانالهای انتقال هوا در طول سالن و چرخش نامنظم هوا.

– رطوبت نامنظم خاک به سبب همگن و یکدست نبودن خاک پوششی(عدم جذب یکنواخت آب توسط خاک)، عدم آبیاری یکنواخت خاک پوششی.

– در معرض وزش شدید هوا قرار داشتن قسمتی از خاک پوششی.

– عدم خاک دهی یکنواخت بر روی کمپوست(4-3.5سانتیمتر).

پرورش قارچ

ساقه بلند شدن و کوچکی کلاهک

– دمای سالن در دوره ای از رشد قارچ از دمای کمپوست بیشتر.

– میزان بالای دی اکسیدکربن سالن.

– وجود یک دوره خشکی در طی مراحل رشد قارچ و دمای پائین.

– اکسیژن زیاد بدلیل تهویه بیش از حد مورد نیاز.

– تنش رطوبتی و دمایی در طول دوره رشد.

– عدم استفاده از خاک پوششی با کیفیت مناسب، موجب از دست دادن سریع رطوبت توسط خاک و سفت شدن خاک و تشدید این عارضه.

  تشکیل اندام باردهی در حد فاصل خاک و کمپوست

– تهویه زودتر از موعد مقرر، کاهش عملکرد، موجب آلوده شدن قارچ به خاک.

– خشک شدن سطح خاک پوششی. 

راهکار مقابله بر دمای بالای کمپوست در زمان تحویل

افزایش دمای کمپوست در اواسط فصل بهار و تابستان، در زمان ارسال کمپوست به فواصل دور تقریباً اجتناب ناپذیر است

– باز نمودن سریع کمپوست ها و انجام عمل هوادهی تا کاهش دمای کمپوست.

– استفاده از بذر کمکی بعد از تخته کوبی(عدم تماس بذر با دست، به سبب جلوگیری از آلودگی بذرها، پخش بذر با استفاده از مجرای خروجی تعبیه شده).

No comments.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *